Гарантія захисту споживачів

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ТОВ «КУ «ФІНКРЕДИТ ПЛЮС» надає інформацію про договір про надання фінансових послуг:

 1. Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:
  Право клієнта на відмову від договору та строк, протягом якого клієнт може скористатись даним правом передбачено Розділом 4 Договору.
 2. Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):
  Мінімальний строк дії договору на встановлено.
 3. Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:
  Право клієнта на дострокове розірвання договору передбачено Розділом 6 Договору.
  Право на дострокове виконання договору передбачено підпунктом 2.2.1. пункту 2.2. Договору та пунктом 5.5. Договору.
  Наслідки дострокового виконання договору передбачені пунктом 5.6. та пунктом 6.4. Договору.
 4. Порядок внесення змін та доповнень до договору:
  Порядок внесення змін до договору визначено Розділом 6 Договору.
 5. Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:
  Кредитор не має права в односторонньому порядку збільшувати фіксовану процентну ставку за договором без письмової згоди споживача. Умови договору про збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди клієнта є нікчемними.

Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг.

ТОВ “КУ” ФІНКРЕДИТПЛЮС” приділяє велику увагу розгляду скарг своїх клієнтів. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів полягає у дотриманні фінансовою компанією при здійсненні діяльності з надання фінансових послуг принципів захисту прав споживачів, визначених ст. 3-1 ЗУ “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та здійснення діяльності у відповідності до вимог законодавства. У випадку наявності скарг на дії ТОВ “КУ” ФІНКРЕДИТПЛЮС” або її працівників, Ви можете надіслати відповідне звернення:

– ТОВ “КУ” ФІНКРЕДИТ ПЛЮС”

  • на адресу: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, будинок 17, літ. Ш;
  • за телефоном:0800502346
  • на електронну пошту: info@finhub.ua
і воно буде уважно розглянуте. Термін розгляду звернення -не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо вмісячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти днів;

– до Національного банку України:

 • Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
 • адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
 • телефон: 0 800 505 240
 • електроннапошта: nbu@bank.gov.ua
 • веб-сайт: bank.gov.ua
Термін розгляду звернення Національним банком – не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти днів;

– до суду:

Клієнт звертається до судових органів у порядку,  визначеному законодавством України.

Гарантія захисту персональних даних

Структура сайту і процес обробки персональних даних побудований з багаторівневим захистом.
 • Сайт оснащений SSL-сертифікатом – використовує зашифроване з’єднання між веб-сервером (сайтом) і веб-клієнтом (браузером) за допомогою протоколу HTTPS для шифрування даних, що передаються. Відповідно до політики безпеки, надання персональних даних відповідає вимогам сучасних правил інформаційної безпеки.  Таким  чином шифрування всіх особистих і платежів забезпечує захист від перехоплення третіми особами.
 • Високий рівень захисту фінансових операцій надається міжнародною платіжною системою ТАС-лінк, яка убезпечить дані клієнта. Надійність підтверджується міжнародними сертифікатами безпеки PCI DSS compliant, і софт системами безпечних фінансових операцій, таких як: AntiFraud System, 3D secure, Low-charge back, GeoTrust.
 • Внутрішній софт розроблений для додаткового контролю та верифікації даних. Дана система перевіряє даніклієнтанадостовірність і реальність за багатьма баз даних, серед яких і перевірка позагублених паспортах і перевірка іменних банківських карт відповідно до даних анкети, відповідність телефону клієнта з фінансовим телефономіможливістьйого заміни. У разі підозри у використанні не законно заволодівшими персональни миданими, проводиться додаткова перевірка службою безпеки і повідомляється інцидент в правоохоронні органи