Гарантія захисту споживачів

Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг.

ТОВ “КУ” ФІНКРЕДИТПЛЮС” приділяє велику увагу розгляду скарг своїх клієнтів. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів полягає у дотриманні фінансовою компанією при здійсненні діяльності з надання фінансових послуг принципів захисту прав споживачів, визначених ст. 3-1 ЗУ “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та здійснення діяльності у відповідності до вимог законодавства. У випадку наявності скарг на дії ТОВ “КУ” ФІНКРЕДИТПЛЮС” або її працівників, Ви можете надіслати відповідне звернення:

– ТОВ “КУ” ФІНКРЕДИТ ПЛЮС”

  • на адресу: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, будинок 17, літ. Ш;
  • за телефоном:0800502346
  • на електронну пошту: info@finhub.ua
і воно буде уважно розглянуте. Термін розгляду звернення -не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо вмісячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти днів;

-до Національного банку України:

 • Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
 • адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
 • телефон: 0 800 505 240
 • електроннапошта: nbu@bank.gov.ua
 • веб-сайт: bank.gov.ua
Термін розгляду звернення Національним банком – не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти днів;

-до суду:

Клієнт звертається до судових органів у порядку,  визначеному законодавством України.

Гарантія захисту персональних даних

Структура сайту і процес обробки персональних даних побудований з багаторівневим захистом.
 • Сайт оснащений SSL-сертифікатом – використовує зашифроване з’єднання між веб-сервером (сайтом) і веб-клієнтом (браузером) за допомогою протоколу HTTPS для шифрування даних, що передаються. Відповідно до політики безпеки, надання персональних даних відповідає вимогам сучасних правил інформаційної безпеки.  Таким  чином шифрування всіх особистих і платежів забезпечує захист від перехоплення третіми особами.
 • Високий рівень захисту фінансових операцій надається міжнародною платіжною системою ТАС-лінк, яка убезпечить дані клієнта. Надійність підтверджується міжнародними сертифікатами безпеки PCI DSS compliant, і софт системами безпечних фінансових операцій, таких як: AntiFraud System, 3D secure, Low-charge back, GeoTrust.
 • Внутрішній софт розроблений для додаткового контролю та верифікації даних. Дана система перевіряє даніклієнтанадостовірність і реальність за багатьма баз даних, серед яких і перевірка позагублених паспортах і перевірка іменних банківських карт відповідно до даних анкети, відповідність телефону клієнта з фінансовим телефономіможливістьйого заміни. У разі підозри у використанні не законно заволодівшими персональни миданими, проводиться додаткова перевірка службою безпеки і повідомляється інцидент в правоохоронні органи